<HTML> <HEAD> <TITLE>Voordrachten - Werkgroep De Ronde Tafel - Gent - 09/2277036</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META name=Author content="Koen Van de moortel"> <META name=language content=NL, EN> <META name=Keywords content="astrologie, research, onderzoek, Gent, Belgium, Belgi, Belgique, Belgien, Koen Van de moortel, training, lezing, voordracht, ronde tafel, werkgroep de ronde tafel, parapsychologie"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl_kvdm.css" /> <!-- http://samples.msdn.microsoft.com/workshop/samples/author/dhtml/popup/usingpopup.htm --> </head> <body bgColor=#d0d0ff> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <table align=right border=0 cellpadding=5 cellspacing=2> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Rota.htm">Algemene informatie over De Ronde Tafel</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Standpunten.htm">Standpunten</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Voorbije.htm">Lijst van voorbije lezingen</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="RTNieuws.htm">Nieuwsberichten</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="mailto:koen@astrovdm.com?body=Gelieve%20mij%20op%20de%20hoogte%20te%20houden%20van%20de%20Ronde%20Tafel-aktiviteiten.%0A%0DMijn%20naam:%0A%0DIk%20ben%20vooral%20genteresseerd%20in%20voordrachten%20over:&subject=Nieuwsbrief%20De%20Ronde%20Tafel">Wilt u onze nieuwsbrief gratis ontvangen?</A><br> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="indexNL.htm">Hoofdpagina Koen & Dragana Van de moortel</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="http://www.lerenisplezant.be/fotografie.htm">Lessen digitale fotografie</A> </td></tr> </table> <!-- <span style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px;"> <img src="RT20.gif" width=200> </span> --> <h4>Voordrachten georganizeerd door</h4> <h1>Werkgroep De Ronde Tafel</h1> <p> <div class="fb-like" data-href="http://www.astrovdm.com/lectures.htm" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="true"></div> <br><br></p> <p><i>(Data onder voorbehoud. Kijk best enkele dagen op voorhand of er niets gewijzigd is.)</i></p> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <!-- <tr> <hr> <p></p> <LI>Za. 28 juni 2008, 19h: <b>Jaarlijks etentje</b><BR><BR> <p> Naar aloude traditie sluiten we ons seizoen af met een gezellig etentje! Deze keer op zijn Thais, in:<br><br> <b><a href="http://www.witte-olifant-changphuak.be" target=_blank>De Witte Olifant</a>, Zwartezustersstraat 32 in hartje Gent.</b><br><br> Onze kulinaire experten hebben dit gezellig huis geklasseerd als beste Thai van de verre omstreken, lekker, betaalbaar, vriendelijke mensen, en ge kunt er ook buiten zitten als 't goed weer is.<br> Voor 20 kunt u kiezen tussen een vegetarisch, vis- of vleesmenu. Laat ons zo snel mogelijk weten met hoeveel u komt, en welk menu u verkiest. </p> </LI> <p></p> </tr> --> <!-- <p> <marquee bgcolor="#FF0000" height=50 vspace=10> <font face=Arial color=#000000 size=10> OPGELET: NIEUWE VERGADERPLAATS!!!</marquee> </p> <p>De zaal van 't Vosken was mooi en gezellig gelegen in hartje Gent, maar de zichzelf zo fantastisch vindende burgemeester Danil Termont en schepen Filip Watteeuw hebben er een erezaak van gemaakt om automobilisten tot het uiterste te pesten met waanzinnige immobiliteitsplannen en dito parkeertarieven.<br> Vandaar dat we het vanaf jan. 2017 op een andere plaats gaan proberen: <h4> <a href="http://www.haeseveld.be" target="_blank">Gasthof 't Haeseveld</a>, Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg</b>.</h4> <p> Gratis parkeerplaats zat! </p> --> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <p> <!-- <marquee bgcolor="#FF0000" height=50 vspace=10> <font face=Arial color=#000000 size=10> OPGELET: NIEUWE VERGADERPLAATS!!!</marquee> <h3>De zaal van 't Vosken was mooi gelegen in hartje Gent, maar om minder last te hebben van parkeerproblemen en soms straatlawaai, komen we vanaf maart 2012 bijeen in een eveneens aangenaam gelegen zaal aan de watersportbaan te Gent (zie onderaan). </h3> <tr> <hr> <p>OPGELET: VANAF NOVEMBER 2012 ZITTEN WE TERUG IN 'T VOSKEN (SINT-BAAFSPLEIN GENT)!<br> <br> </p> --> <!-- Johan Rommelaere  Hekserij in de vroeg-moderne tijd. Een verklaring vanuit het magische wereldbeeld van de 16de-17de eeuw en enkele historische processen. Na het historisch overzicht van het heksenbeeld in een vorige lezing wil Johan Rommelaere proberen wat dieper in te gaan op de gangbare verklaringen voor de  heksewaan van de 16de  17de eeuw en dit vanuit het magische wereldbeeld van de gewone man en de demonische verklaring van de meer geleerde elite. Tevens wil hij enkele hardnekkige clichs over de heksenvervolgingen weerleggen. --> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 26/5/2018, 20h: Marie-Thrse Christians: Grafologie: wetenschap, kunst of magie?</h6> <p> Grafologie is een menswetenschap, de studie van de persoonlijkheid uitgaande van het handschrift.<br> De grafoloog heeft zowel het handschrift als de handtekening nodig om zeer uitgebreide informatie te kunnen geven over o.a. de persoonlijkheid, het karakter, de sociale omgang, de intelligentie en de werkkracht van een scriptor. Het handschrift evolueert naargelang de evolutie van de persoonlijkheid en kan dus aanzienlijke wijzigingen ondergaan in de loop der jaren. </p> <p><i> Marie-Thrse Christians (Gent, 8/5/1943) studeerde na de Grieks-Latijnse voor tolk Frans-Italiaans en grafologie in Brussel. Sinds 40 jaar is ze zeer actief in de professionele grafologie. Ze stichtte het ondertussen internationaal befaamde Kantoor voor Grafologische Studies NV (gespecialiseerd in het realiseren van grafologische analyses voor bedrijven, selectiekantoren, headhunters alsook voor priv aanvragen, studiekeuze hogere studies, persoonlijke ontwikkeling, handschriften van voorouders (genealogie),...), is al 12 jaar ere-vice-voorzitster van de Vereniging van Belgische Beroepsgrafologen en sinds 2000 secretaris-generaal van ADEG (Association de Dontologie des Ecoles Europennes de Graphologie. Sinds 2002 is ze erkend als handschriftdeskundige door verschillende Rechtbanken. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van ABEX (Association des experts belges). Daarnaast is ze ook stichtend lid van de "Optimistenbond van het Koninkrijk Belgi"... ja, dat bestaat blijkbaar! </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 16/6/2018, 19h: Jaarlijks etentje</h6> <p>Japans wordt meer en meer populair, en dat hebben we nog niet geprobeerd met onze groep, dus...<br> afspraak bij:<br> <b>"Tokyo Sushi", Brusselsesteenweg 277, 9090 Melle</b><br> Er is voldoende gratis parkeerplaats in de buurt (Kerkplein/Gemeenteplein) en het is 5 minuutjes lopen van het station van Melle.<br> Er kan van de kaart gekozen worden; ze hebben ook vegetarische en Thaise gerechten. En, bij goed weer kunnen we achteraan in de tuin zitten. </p> <p><i> <b>Reserveer liefst voor 13/6! --> koen@astrovdm.com</b> </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 23/6/2018, 20h: Koenraad Elst: De nieuwste ontwikkelingen in de ontstaansgeschiedenis van yoga</h6> <p> Het ontstaan van een verschijnsel zegt niet alles daarover, zoals men tijdens de eerste vlucht van de menswetenschappen in de 19de eeuw dacht, en nog meer in het premoderne wereldbeeld waarin veel van iemands echte of vermeende stamboom afhing. (En ng meer bij de astrologen onder ons publiek, want zij leiden een heel mensenleven af uit iemands geboortemoment.) Juist in de geschiedenis van yoga zien we enkele belangrijke kantelmomenten, met de invoering van het wedergeboorte-aanvoelen en van het kuG alin+-besef, die een groot verschil tussen voor en na gemaakt hebben. Ook de bekende Yoga Sktra van Patajali, vandaag overal ht standaardwerk over yoga, laat zich hier en daar lezen als een rechtzetting bij de toen bestaande kinderziekten van yoga.<br> Uit louter avontuurlijke drang om toch de bronnen van de Ganges te vinden, of althans de wortels van yoga, gaan we op zoek naar de oudste vermeldingen van yoga, herkenbare of vermomde. Die wortels bljken verrassend eenvoudig, ook daar waar we een overwoekering door primitieve misvattingen verwacht hadden. De wijzen uit de voortijd hadden het goed gezien! </p> <p><i> Dr. Koenraad Elst studeerde Orintalistiek (formeel:  Oosterse Filologie en Geschiedenis ) en Wijsbegeerte aan de KUL, met nog een onderzoeksjaar Indiase wijsbegeerte aan de Hindoe-Universiteit te Benares/VrGas+, en heeft het diploma Yogcrya van de Belgische Yogafederatie. Hij geniet in India een zekere bekendheid als schrijver over antieke en hedendaagse geschiedenis en de aan gang zijnde beschavingenstrijd. </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 29/9/2018, 20h: Vincent Ongkowidjojo</h6> <p> (Onderwerp nog niet vastgelegd.) </p> <p><i> </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 20/10/2018, 20h: Marcel De Cleene: In de lusthof van Venus. Afrodisiaca door de eeuwen heen.</h6> <p> (Meer uitleg volgt.) </p> <p><i> </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 24/11/2018, 20h: </h6> <p> (Onderwerp nog niet vastgelegd.) </p> <p><i> </i></p> <br> </td></tr> <tr><td> <hr> <p></p> <h6>Za. 15/12/2018, 20h: Martine Debaeke: mediumschap</h6> <p> (Meer uitleg volgt.) </p> <p><i> </i></p> <br> </td></tr> </table> <!- DATA DOORGEGEVEN HAESEVELD TOT DEC 2018 --> <HR SIZE=1> <BR> <!-- <p align="justify"><A href=" http://www.viamichelin.fr/viamichelin/gbr/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-tczm0tcqu0v7cp&dx=485&dy=243&empriseW=971&empriseH=487" target="blank"><img src="PlanToverdoos.jpg" align=right></a> --> <!-- <p><b>Vermoedelijke data van de volgende lezingen:</b><br> 2009: 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5, 20/6<br> verder gewoonlijk de laatste zaterdag van de maand; in december en juni halverwege de maand. In juli en augustus zijn er geen lezingen. --> <!-- <p> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Sint-Baafsplein+19,+9000+Gent&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=1.992634,4.921875&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJozu0R_l8C9iYWBwWx9uTMVVz60fw&amp;ll=51.501904,3.99353&amp;spn=1.196814,2.334595&amp;z=8&amp;iwloc=addr&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Sint-Baafsplein+19,+9000+Gent&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=1.992634,4.921875&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.501904,3.99353&amp;spn=1.196814,2.334595&amp;z=8&amp;iwloc=addr&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Grotere kaart weergeven</a></small> </span> <b>Plaats voordrachten:</b><br> Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats <b>om 20h</b><br> in de <b>zaal van <a href="http://www.tvosken.be" target="_blank">Brasserie 't Vosken</a>,<br> Sint-Baafsplein 19, 9000 Gent</b> (tussen het belfort en de kathedraal, dus zeer gemakkelijk te vinden).<br> De <a href="http://www.parkeerbedrijf.gent.be/pgvrij.html" target="_blank">parking onder de Vrijdagsmarkt</a> is op enkele minuten wandelafstand en daar is normaal altijd plaats. Andere parkings dichtbij: "Reep", "Zuid", "Kouter", Sint-Michiels". Het heeft meestal geen zin om een half uur te zoeken naar plaats op straat.<br> Trams en bussen zijn er ook genoeg, bv. tram 1 vanaf het Sint-Pietersstation.<br> </p> --> <p> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d320780.171743835!2d3.8638526585414903!3d51.08825256591868!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c3765135c60779%3A0xb42fe644db05796a!2sAlfons+Braeckmanlaan+430%2C+9040+Gent!5e0!3m2!1snl!2sbe!4v1483787475798" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> </span> <b>Plaats voordrachten:</b><br> Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats <b>om 20h</b><br> in de <b>zaal van <a href="http://www.haeseveld.be" target="_blank">Gasthof 't Haeseveld</a>,<br> Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).</b><br> Er is voldoende gratis parking vlak voor de deur.<br> Openbaar vervoer: bus 38 vanaf het Dampoortstation tot halte Achtendries, dan 5 min. lopen.<br> Opgelet: behalve enkele sobere versnaperingen zijn er geen maaltijden verkrijgbaar in dit etablissement. </p> <!-- <p> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Yachtdreef+2,+Gent&amp;aq=t&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=4.270001,10.821533&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Yachtdreef+2,+9000+Gent,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=51.045862,3.703246&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Yachtdreef+2,+Gent&amp;aq=t&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=4.270001,10.821533&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Yachtdreef+2,+9000+Gent,+Oost-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=51.045862,3.703246" style="color:#0000FF;text-align:left">Grotere kaart weergeven</a></small> </span> <b>Plaats voordrachten:</b><br> Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats <b>om 20h</b><br> in de <b>zaal van "Club Nautic", Yachtdreef 2, 9000 Gent</b> (achter de frituur aan de Watersportbaan).<br> Er is een grote gratis parking aan de deur en langs het water, en de zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.<br> Openbaar vervoer: <ul> <li>vanaf station Gent-Sint-Pieters: buslijnen 41, 42, 43 en 44 (richting Blaarmeersen) en 9 (richting Mariakerke), of 20 minuutjes wandelen; <li>vanaf station Gent-Dampoort (via Zuid): 6 (richting Watersportbaan), 38, 39 (richting Blaarmeersen). <li><a href="http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/faces/routeplanner/RouteplannerHome.jsp" target="blank">Routeplanner De Lijn</a> </p> </ul> --> <p><b>Inkom:</b><br> Normaal, tenzij anders vermeld: 10 euro, leden 8 euro, steunleden gratis.</P> <HR SIZE=1> <p> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4755349-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </BODY></HTML>