De Ronde Tafel The "Ronde Tafel" (Round Table) is a discussion group about the "edges" of science (parascience / protoscience). Sorry for the english speaking, but the lectures are usually in flemish.

De Werkgroep de Ronde Tafel
stelt zich voor:

stichting:
De Werkgroep De Ronde Tafel is een feitelijke vereniging, gesticht op 21 mei 1989 door Eddy Brackenier (ingenieur) en Koen Van de moortel (fysikus), en sinds 2005 erkend als kulturele vereniging door de stad Gent.

doel:
In de eerste plaats wil De Ronde Tafel mensen konfronteren die op een of andere manier geboeid zijn door kennisgebieden die op dit ogenblik op het randje van "de wetenschap" hangen, zoals bijvoorbeeld astrologie en parapsychologie, maar evengoed kontroversiële onderwerpen zoals genetische manipulatie, (kunstmatige) intelligentie, historische mysteries, kosmologische spekulaties, filosofische vraagstukken, of de in-vraag-stelling van de psychiatrie horen daarbij. In de mate van het mogelijke wil ze ook daadwerkelijk onderzoek verrichten in deze terreinen.
We zijn geen "new age"-vereniging! We staan wel open voor alle relatief onbekende fenomenen die op een wetenschappelijke manier kunnen onderzocht worden. We proberen ons daarbij kritisch, maar niet skeptisch in de slechte zin van het woord (dogmatisch) te gedragen.

aktiviteiten:
Elke maand (behalve juli & augustus) wordt een voordracht of een debat georganiseerd, waarvoor een of meerdere sprekers met een gedegen vakkennis aangezocht worden. Het publiek krijgt daarbij ruimschoots de kans om vragen te stellen (ook moeilijke) of zijn eigen argumentatie te uiten, wat dikwijls leidt tot levendige gedachtenwisselingen.
Daarnaast zijn er af en toe vergaderingen voor meer aktieve medewerkers en informele diskussie-avonden met de nodige gastronomische attributen.
De aktiviteiten gaan in principe door in Gent.

publikaties:
Vijf maal per jaar wordt aan de leden een nieuwsbrief verstuurd met de aktiviteitenkalender, lezersbrieven en allerlei aankondigingen die in het kader van de vereniging passen. Van sommige lezingen wordt een tekst beschikbaar gesteld, evenals van onderzoeksresultaten. Soms maken we ook geluidsopnamen van de lezingen.

lidmaatschap:
De vereniging staat open voor iedereen, ongeacht de levensopvatting, zowel voor wetenschappers als mensen die zich praktisch met "randwetenschappelijke" praktijken bezighouden, of geïnteresseerde leken. Het lidgeld (8 euro per jaar) wordt zeer laag gehouden opdat geen enkele kategorie mensen zou uitgesloten worden. Er is ook een "steunend" lidmaatschap (40 euro), dat tevens recht geeft op gratis toegang op de normale voordrachten en korting op grotere evenementen. U wordt lid door storting van het gewenste bedrag op rekening BE17 8903 6404 0021 (Volksdepositokas, BIC VDSPBE91).

meer informatie:
Koen Van de moortel (koŲrdinator), Jules De Saint-Genoisstraat 98, B-9050 Gent. Tel. & fax: 09/2277036; koen@astrovdm.com
medewerkers:
Eddy Brackenier, Winkelwarande 59, B-9042 Sint-Kruis-Winkel.
Dr. Koenraad Elst, Singel 35, B-2640 Mortsel. Tel.: 03/2973050; koenraadelst@hotmail.com
Jan Kuypers, Jan Palfijnstraat 2/0001, B-9000 Gent. Tel.: 09/2242278

Komende lezingen
Lijst van voorbije lezingen en beschikbare geluidsopnamen
Standpunten

Een internationale vereniging met dezelfde oogmerken, die een tijdschrift uitgeeft op hoog nivo, is de Society for Scientific Exploration. We kunnen u het lidmaatschap van harte aanbevelen!

Hoofdpagina