SRPSKI - Windows-programma "Servisch voor beginners... en meer"

Het uitgebreidste pakket om deze taal te leren!

Versie 4.0
Koen Van de moortel & Dragana Van de moortel-Ilić

Gaat u op vakantie naar Servië, Montenegro, Kroatië of Bosnië? Wilt u in deze landen vrienden maken of zaken doen? Dan is een beetje kennis van de taal natuurlijk zeer behulpzaam! U zult met enthousiasme ontvangen worden als men ziet dat u als buitenlander een inspanning doet om de taal van de mensen te spreken.

Wij hebben het nodige lesmateriaal voor u! Met ons programma kan u een behoorlijk mondje Servisch leren. Zowel absolute beginners als universiteitsstudenten in de slavistiek zullen er hun gading in vinden.

N.B.: Het verschil met Montenegrijns, Kroatisch en Bosnisch is niet meer dan het verschil tussen Hollands en Vlaams, maar het is vooral om politieke redenen dat men de benaming "Servo-kroatisch" niet meer gebruikt.

Koen Van de moortel

PS: Wij geven bij dit pakket geen "gratis" reisjes of walkmans zoals sommige firma's zeggen te doen; wij houden gewoon de prijs lager, zodat u alleen betaalt voor wat u echt nodig hebt! Wij beloven u ook niet valselijk dat u de taal "gemakkelijk" zal leren, want het Servisch is nu eenmaal niet zo gemakkelijk voor Westeuropeanen, maar we doen ons best om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Dit pakket bevat:

 • 68 lessen (die desgewenst kunnen afgedrukt worden) over allerlei thema's:
  • Situering van de Servische taal
  • Uitspraakregels
  • De 2 alfabetten (cyrillisch & latijns)
  • Een eerste "goedendag"-gesprekje
  • Het werkwoord "zijn"
  • Geen lidwoorden!
  • "Er is...", "Er zijn..."
  • Woordgeslachten
  • Werkwoorden: tegenwoordige tijd, "iets aan het doen zijn", de gebiedende wijs
  • Kunnen en mogen
  • Willen en zullen
  • Simpele vragen stellen
  • Het voegwoordje "da"
  • De naamvallen of verbuigingen: wat zijn ze en waartoe dienen ze?; de nominatief, accusatief, locatief, genitief, datief, vocatief, instrumentaal; overzicht van de vorming
  • Telwoorden
  • Moeilijker vragen stellen (met de naamvallen)
  • Mijn, jouw, zijn...
  • Werkwoorden: de verleden tijd, de voorwaardelijke wijs (als... dan...), het passief, aspecten (perfectief en imperfectief)
  • Zinnen aan mekaar plakken
  • Trappen van vergelijking
  • Het land (of: de landen) van de Serviërs
  • De weg vragen en vinden
  • Aankomst in een hotel
  • Het weer
  • De kleuren van de regenboog
  • Wegwijs in de tijd
  • Wegwijs in de familie... (soorten van ooms en tantes enz.; familietradities)
  • Brieven schrijven en beleefdheidsformules
  • Het karakter van een mens...
  • Gastronomie
  • Enkele recepten
  • De nationale drank: rakija
  • Wijn
  • De lekkernij "ajvar"
  • Orthodox Servië
  • Wandeling door Beograd
  • De natuur in Servië
  • Echte Servische muziek in Guča
  • Gedichtjes van Jovan Jovanović Zmaj
  • Een liedje van Đjorđje Balašević
  • Humor
  • Spreekwoorden
  • Knutselen met woorden (woordvorming)
  • Naar school in Servië
  • Mensen aan het werk
  • Beeldende kunst in Servië
  • Vrijetijdsbestedingen
  • Bekende Serviërs
  • Kennismaking met de zigeunergemeenschap
  • Verschillen met Kroatisch, Bosnisch en Montenegrijns
  • Tips voor een meer diepgaande studie

 • een basiswoordenschat van meer dan 10000 woorden "zonder nonsens"
  • In gewone woordenboeken vindt u nonsensvertalingen zoals bv.: "veš" = "was" zonder aanduiding of het om bijenwas of vuile kleren gaat, "guma" = "band" zonder aanduiding of het om een autoband, een band tussen mensen of een muziekband gaat, enzovoort.
   Dat is misschien bruikbaar om een tekst te vertalen, maar je bent daar totaal niets mee als je een taal wilt leren!
   Wij hebben ervoor gezorgd dat elke vertaling in twee richtingen zo ondubbelzinnig mogelijk is, met de nodige uitleg, eventuele voorbeeldzinnen en waar mogelijk een afbeelding!
  • Bij veel woorden krijgt u synoniemen een lijst van verwante woorden, en voorbeeldzinnen, zodat u uw woorden zo juist mogelijk kunt kiezen.
  • De klemtoon, het meervoud en de vervoeging in het Servisch zijn niet vanzelfsprekend, vandaar dat we deze tonen in de lijst, evenals het geslacht.
  • Bij moeilijke woorden en ongeveer 500 zinnen krijgt u met een klik een uitspraak te horen door iemand die Servisch als moedertaal heeft.
  • De woorden en de voorbeeldzinnen worden zowel in het latijns als in cyrillisch alfabet getoond.
  • Onze keuze van woorden is niet louter op "toeristische behoeften" afgestemd. Ook wie wil zaken doen, het nieuws wil volgen of een beetje in de literatuur snuffelen, zal iets naar zijn gading vinden. Wilt u zien welke woorden we momenteel al opgenomen hebben? Klik hier!
  • U kunt ook woorden filteren volgens moeilijkheid, woordsoort en stukjes die erin voorkomen, bv. alle Servische zelfstandige naamwoorden tonen die op "nik" eindigen, of alle Nederlandse woorden waarin "schat" voorkomt, enz.
   Geavanceerd zoeken op rare meervoudsvormen of de stam van een werkwoord kan ook. Zo kunt u bv. terugvinden dat "psi" het meervoud is van "pas", of dat "perem" de eerste persoon is van het werkwoord "prati", wat met een gewoon woordenboek onmogelijk is.
  • Bij elk woord wordt ook automatisch gezocht op Wiktionary en de Servische, Kroatische en Bosnische Wikipedia, om zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik en de betekenis.
  • De woordenlijst of een deel ervan kan als een html-bestand worden bewaard, om het te kunnen afdrukken of in een draagbaar toestel zoals een pda te gebruiken.

 • tabellen met vervoegingen en verbuigingen.

Ondersteuning:

Uitbreidingen:

 • Een programma als dit is nooit "af" natuurlijk. Af en toe voegen we een stukje toe, en dat kunt u voor een klein bedrag overnemen.
 • Op verzoek kunnen zaken naar uw specifieke wensen toegevoegd worden.

Vereiste hardware:

 • Het programma werkt op elke PC met Windows (XP, Vista of 7), of een Apple (Mac) met Windows-emulator. Ca. 225MB is vereist op de schijf. Schermgrootte: minimaal 800x600 pixels.
 • Het woordenboekgeteelte (zonder uitspraken of afbeeldingen) kan geëxporteerd worden naar elk apparaat dat html-bestanden kan lezen, dus ook uw slimme telefoon of tablet.

Verbeteringen in versie 3 (t.o.v. versie 2):

 • Snellere databankmotor, waardoor het zoeken en filteren veel sneller gaat.
 • Schikking veranderd zodat alles goed past op kleine schermen van bv. de huidige mini-laptopjes.
 • Soepeler installatie op Vista.
 • Zoeken is mogelijk op de stam/imperfectief van werkwoord, op meervouden.
 • De meeste lessen zijn uitgebreid en er zijn ook nieuwe (spreekwoorden, wandeling door Beograd, godsdienst, natuur, muziek, humor...)
 • Bijna 1000 nieuwe woorden en honderden nieuwe voorbeeldzinnen.
 • Bij elk zelfstandig naamwoord staat het meervoud vermeld.
 • Een index om alles gemakkelijker terug te vinden.
 • Automatische link met wikipedia.

Verbeteringen in versie 4:

 • 9 Nieuwe lessen en vele lessen uitgebreid.
 • Meer dan 1300 nieuwe woorden en veel vertalingen verfijnd.
 • Exportmogelijkheid van het woordenboek (afdruk/gebruik op pda).

Bestellen:
Ondanks alle uitbreidingen en verbeteringen sinds de eerste versie is de prijs ongewijzigd gebleven!
Na storting van het 39€ (21% BTW inbegrepen) op volgend Europees rekeningnummer krijgt u het pakket spoedig via WeTransfer doorgestuurd:
IBAN BE90 8907 1405 5932, BIC VDSPBE91.
We hebben dan wel uw e-mail-adres nodig! Laat ons dit even weten via koen@astrovdm.com. (Levering via cd-rom wordt niet meer gedaan vermits veel laptops al geen cd-lezer meer hebben.)

Let op: als u al versie 3 had, betaalt u nu slechts 10€ (+ ev. 5€ verzendingskosten = 15€)!
Als u versie 1 of 2 had, is het 20€ (+5€).


Meningen van gebruikers:


Informatie over andere talen bij "Startkabel.nl", "Woordenboek.eu", "taal-cursus.startpagina.nl".